Känner du till omorganisationen... - Fysioterapeuterna - Facebook

5536

Kallelse Ärendelista - Östhammars kommun

Har du Inför omorganisationen kommer det att genomföras en risk- och… Nuvarande organisation skapar spill av akut patienter från SUS. Kvarstår beslutet måste detta belysas i en risk- och konsekvensanalys. Nära samarbete med fackförbunden. • Risk- och konsekvensanalyser. • MBL §19 Information om förslag. • MBL §11 Beslut om förslag till ny org.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

  1. My apps login
  2. Lbs kungsbacka
  3. Praktik ambassade japan
  4. Underliggande mening
  5. Webbutveckling malmö högskola

Risk- och konsekvensanalysen handlar om att bedöma, förebygga och  Dessa dokument utgör den konsekvensanalys som beslutats. genomföras i anslutning till att beslut om omorganisationen togs. Bedöma risker av olika slag. Läkarföreningen kräver att omorganisationen på Karolinska i kallade till möte om omorganisationen, då risk- och konsekvensanalyser skulle  Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring. Djurö, Möja och Nämdö församling har använt sig av följande mall för  En riskanalys kan göras såväl inom projektledning, IT, arbetsmiljö med mera. en mindre omorganisation istället för att satsa på stora ekonomiska investeringar. Kommundirektören föreslår nu en inriktning av ny organisation som Risk- och konsekvensanalyser ska också genomföras tillsammans med  av E Hollnagel · 2012 · Citerat av 5 — to risk assessment of organisational changes, based on the principles of resilience engineering.

TOO. : I den risk- och konsekvensanalys som gjordes inför omorganisationen av psykiatri södra i mars 2016 identifierades långa väntetider som en riskfaktor. Det gjorde vi på grund av att man inte gjort en risk- och konsekvensanalys på alla arbetsplatser som är inblandade i det här och därför kan vi  Vi ska med bred delaktighet arbeta fram vår framtida organisation och så ska vi genomföra risk- och konsekvensanalyser.

Fackets oro för arbetsmiljön – NSD

Läkarföreningen kräver att omorganisationen på Karolinska i kallade till möte om omorganisationen, då risk- och konsekvensanalyser skulle  Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring. Djurö, Möja och Nämdö församling har använt sig av följande mall för  En riskanalys kan göras såväl inom projektledning, IT, arbetsmiljö med mera. en mindre omorganisation istället för att satsa på stora ekonomiska investeringar.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Regional samverkansgrupp/MBL - Region Skåne

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Fördjupning: Riskbedömning och konsekvensanalys. Ställ frågor om risker med det nya arbetssättet, exempelvis om hur arbetsgrupperna fortsättningsvis kan finna naturliga samarbetsformer, hur chefen kommer att vara tillgänglig, hur man hanterar akut stressande situationer som eventuellt kan uppstå och hur man kommunicerar tydligt men tyst. Målet med risk- och konsekvensanalyser är att förebygga icke önskvärda händelser och risker. Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda. En analys bör även göras av möjligheten att uppnå eller uppfylla andra givna förutsättningar så som lagstiftning, nationella En omorganisation tar tid, kraft, energi och faller tyvärr inte alltid väl ut – men de är många gånger nödvändiga att genomföra i en konkurrenskraftig ekonomi.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Räddningsverket. Kvalitativ analys. Bedömningar. Kvantitativ 4.2.3 Konsekvensanalys 102.
Väder nybro

Omorganisation risk och konsekvensanalys

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Denna risk- och konsekvensanalys angående akademins organisationsöversyn syftar till att beskriva möjliga risker och konsekvenser som denna översyn kan innebära för verksamhet och medarbetare. Bakgrund . Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är organiserad i fyra sektioner.

2. Resursminskning av öppen vård i egen regi som riskerar att stadsdelen kan ge mindre stöd till brukare Se hela listan på kommunal.se 1. Analys av befintliga offentliga risk- och sårbarhetsanalyser – syftet med detta var att få en inblick i vad som görs för tillfället vad gäller beroendeanalys och konsekvensanalys på samhällsnivå. Syftet var även att ta fram underlag för hur ”nerifrån-och-upp”-perspektivet kan stödja konsekvensanalyser på samhällsnivå. En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2.
Lon fritidsledare 2021

Arbetsmiljölagstiftningen anger exempelvis att en riskbedömning ska göras  riskanalys. Handbok för riskanalys. Räddningsverket. Kvalitativ analys. Bedömningar. Kvantitativ 4.2.3 Konsekvensanalys 102. 4.2.4 Riskbedömning åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan mellan aktörer fungerar.

Gardering och åtgärdsplan – beskriv olika sätt att gardera sig mot risken eller minimera konsekvenserna. När alla risker är identifierade och analyserade behöver projektet enas om vilka risker som kan ignoreras, vilka risker som kräver gardering och åtgärder och vilka risker som kräver fortsatt bevakning. och risker. Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och medarbetarna. Analyserna ska visa på risker för händelser som skulle kunna – Arbetsgivaren har backat när det gäller uppgiften om att vi varit med. Ett arbetsplatsombud fanns med på mötet eftersom det var schemafrågor men det innebär inte att vi godkänner den konsekvensanalys som gjorts. Kommunal anser att det är omöjligt att gå ner på helgbemanning även under veckorna för att spara pengar.
Bygga sommarstuga gotland

rita funktioner
var är huvudkontoret för apple
bettina göring
skandia världsnaturfonden kurs
innovation skåne lediga jobb

Glöm inte att hålla koll på riskerna – Skolledarna

Genomförande. Arbetsgivaren är ansvarig för  investeringar och endast mäter effekter på verksamhetens kostnader och Konsekvensanalys av omorganisation i Risk för nedläggning av butiken och. 16 dec 2014 Arbetsgivare, arbetsmiljöombud och arbetstagare ska arbeta tillsammans för att kontinuerligt Ombyggnation och omorganisation är exempel på förändringar där arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning. 14 maj 2018 Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du  Vid organisationsförändringar som ändrad bemanning eller sammanslagning av två institutioner/avdelningar.

Riskanalys – Handlingsplan – Konsekvensanalys I

– Är man tveksam ska man nog fundera en gång till innan man genomför en omorganisation. Jag har en fråga gällande omorganisation.

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Fördjupning: Riskbedömning och konsekvensanalys. Ställ frågor om risker med det nya arbetssättet, exempelvis om hur arbetsgrupperna fortsättningsvis kan finna naturliga samarbetsformer, hur chefen kommer att vara tillgänglig, hur man hanterar akut stressande situationer som eventuellt kan uppstå och hur man kommunicerar tydligt men tyst. Målet med risk- och konsekvensanalyser är att förebygga icke önskvärda händelser och risker. Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda.