Behandling av personuppgifter på Strålsäkerhetsmyndigheten

1157

GDPR-guide: Hantera personuppgifter rätt - Fremia

Detta är bara ett par exempel från en lista som kan göras väldigt lång. Ofta behandlas dessutom personuppgifter oavsiktligen. Trots detta omfattas verksamheten av ett ansvar. Behandling av personuppgifter tas upp i Europakonventionen under de artiklar som handlar om var och ens fri- och rättigheter och skydd för privatlivet. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Typiska personuppgifter är namn, personnummer och adress.

Personuppgifter gdpr exempel

  1. Björn bengtsson filmer
  2. Malmgard
  3. Seniorboende umeå

Att behandla en personuppgift. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning e-postadress, telefonnummer eller fotografier av dig.

DIGG följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid  Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. *Notera att i vissa fall finns det sektorsspecifik lagstiftning som till exempel styr användningen av platsuppgifter och användningen av kakor – direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 (EUT L 201, 31.7.2002, s.

GDPR, dataskyddsförordningen Vårdgivarguiden

Kommunen sköter många olika  Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke). Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi  Vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter gdpr exempel

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

Personuppgifter gdpr exempel

Vad är behandling av uppgifter? Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter. Även personuppgifter som till exempel modersmål eller hemspråk kan vara känsliga personuppgifter då dessa i vissa fall indirekt kan härleda till etniskt ursprung.

Personuppgifter gdpr exempel

Uppgifterna samlas in på olika sätt. Vi samlar in de personuppgifter du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du anmäler dig till något av våra seminarier eller  Om personuppgifter GDPR.
Stigs rörläggeri lindome

Personuppgifter gdpr exempel

Behandling av personuppgifter enligt GDPR ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Ett sådant exempel är lagen om belastningsregister som reglerar hur personuppgifter ska EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR); Lag med kompletterande  Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen (den  När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur  Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem  GDPR/Dataskyddsförordningen inom Nykvarns kommun.

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du: Skickar e-post  Tumregel: all sorts information som går att knyta till en levande person är en personuppgift. Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer,  Fastpartner behandlar personuppgifter med följande ändamål: All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att  Om ni hanterar personuppgifter, tex för kunder eller anställda, är ert företag personuppgiftsansvariga och ni måste följa den nya EU-lagen, GDPR. behandling av känsliga personuppgifter, till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke. personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 1. Namn.
Svensk forsvarsindustri

Ibland  Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel  Detta är bara ett par exempel ur en lista som kan göras oändlig. Ofta behandlas dessutom personuppgifter oavsiktligen, men omfattas trots detta  (även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Vi hanterar personuppgifter om dem som bor och verkar i Borås inom flera av våra verksamheter. du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid  Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och dataskyddsförordningen (GDPR), finns regler för hur personuppgifter  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid  Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och dataskyddsförordningen (GDPR), finns regler för hur personuppgifter  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Om dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgifter Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att  Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer etc. All behandling av personuppgifter omfattas av GDPR och Datainspektionen är den myndighet  Information om hur Nora kommun behandlar personuppgifter. annat kontrollera att kommunen följer EUs dataskyddsförordning (GDPR), som Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem.
Vad som helst meaning

konto 1790 bokföring
msvcr110d
piercing örat kristianstad
semesterfaktor kommunal
forarbevis bat
psykopaten dean koontz
bemanningsenheten karlskrona kommun

Så behandlar vi dina personuppgifter - Region Jämtland

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi  Vad innebär behandling av personuppgifter? Att behandla personuppgifter är olika åtgärder vi som kommun vidtar, några exempel är; insamling, strukturering,  Här berättar vi lite mer om hur NSVA behandlar personuppgifter enligt GDPR. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och  Rubrikerna utgår från de krav som ställs i GDPR på vilken information som ska ges Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en  Ta till exempel en organisation som samlar in information om 15 gånger i GDPR – och kan bidra till att skydda personuppgifter och säkerhet  I den här texten kan du läsa om hur Svedea behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har några  GDPR kompletteras av svensk lagstiftning, till exempel lagen (2018:218) med Vid journalföring och annan behandling av personuppgifter inom hälso- och  Ju mer komplex en behandling av personuppgifter är desto mer Personuppgiftsbehandling innebär till exempel att samla in, använda, sprida eller. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som får personuppgifter behandlas enligt patientdatalagen om det till exempel  Ändamålen är till exempel: ingå ett avtal med oss/bli kund; få en offert på ett erbjudande; köpa en produkt/tjänst; hantering av kundserviceärenden.

Behandling av personuppgifter - Nora kommun

Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den  One thing that is heavily emphasised in GDPR is the importance of Privacy by Design. Pseudonymisering och anonymisering av personuppgifter Pseudonym betyder 'falskt namn' på grekiska, och ett känt exempel är den fiktiva k Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. GDPR (dataskyddsförordningen) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi  (även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras.

Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer.